cert. drukowane na rêcznie czerpanym papierze w wykonaniu na ¿yczenie