F I R E M N Í   R E L I É F Y   N A   M Í R U

 
 

Mimořádné firemní příležitosti se neobejdou bez hodnotných dárků a pozorností. Keramické reliéfy na míru mohou být přesně tím výjimečným dárkem, který bude vysoce ceněn.

Na Vaše přání zpracujeme návrh podle libovolné předlohy, např. firemního výrobku, sídla, emblému, technologie, případně navrhneme exkluzivní vlastní "přírodní" motiv podobný reliéfům z našich Kolekcí.

Samozřejmostí jsou dárkové krabičky a certifikáty s libovolnou úpravou textu, vlastním logem apod. Další podrobnosti Vám sdělíme telefonicky nebo při prezentaci již dříve zhotovených reliéfů na míru, která v těchto případech zpravidla probíhá. Obecně platí, že objednávka reliéfů na míru je pro klienta časově i finančně náročnější a z výrobních důvodů musí být objednáno minimálně 100 kusů.

 

 
 

Ukázky dřívějších realizací -   klikněte pro detail

 

Firemní emblém Shell - rok 2002

Firemní emblém Shell - rok 2003

Šperkovnice Třineckých železáren

Elektronické součástky

Lokomotiva - Škoda DT, s. r. o.

Ford - ocenění zaměstnanců

Historické přístroje - ČEZ a. s.

Výroba elektřiny - ČEZ a. s.

Výroba buničiny - Biocel a. s.

Přírodní motiv na míru - BAK a. s.

Hradčany

Karlův most - Ferona a. s.

Kalendář - Richter Gedeon RT.

Kalendář - Plzeňský Prazdroj a. s.

Realizace reliéfů na míru probíhá v několika fázích. Klient musí nejprve mít hrubou představu, co by mělo být motivem reliéfu, zda-li celkové vyznění reliéfu má být výtvarné nebo spíše technické, komu bude reliéf určen a jak by přibližně měl být reliéf velký. Dále je nezbytné, aby klient poskytl potřebné podklady a údaje, např. fotografie, výrobky, loga apod. Na základě těchto podkladů navrhne Milan Kout po případných konzultacích prototyp ve formě hotového keramického reliéfu, který je předložen klientovi ke schválení. Poté je návrh upraven, případně je bez dalších úprav realizována výroba požadovaného počtu kusů. Reliéfy na míru jsou většinou trvale opatřeny logem klienta reliéfně zapracovaným do keramiky, jak ukazují fotografie.